Vargmal

Vargmal (https://vargmal.org)
-   1200 p.e.s. - 28 p.e.s.: Shtetet Ilire (https://vargmal.org/dan86n)
-   -   Shkrimi oskan (https://vargmal.org/dan4947)

Kandhaon 17.7.2009 08:56

Shkrimi oskan
 
2 bashkëngjitje
Bashkëngjitje 1850

Nga e majta në të djathtë:
Bashkëngjitje 1851

V. AADIRANS. V. EÍTIUVAM. PAAM
VEREIIAÍ. PÚMPAIIANAÍ. TRÍSTAA
MENTUD. DEDED. ÍSAK. EÍTIUVAD
V. VIÍNIKI. IS. MRÍKVAÍSSTUR. PÚMP
AIIANS. TRÍÍBÚM. EKAK. KÚMBEN
NIEÍS. TANGINUD. ÚPSANNAM
DEDEDÍSÍDUM. PRÚFATTED

Ú mund të lexohet edhe si O

http://www.ancientscripts.com/oscan.html
http://indoeuro.bizland.com/tree/ital/oscan.html

Kandhaon 17.7.2009 09:16

2 bashkëngjitje
Pllaka e Anjonës ku përmenden 17 hyjni

Bashkëngjitje 1852

Bashkëngjitje 1853

Faqja A:

statús pús set húrtín
kerríiín: vezkeí statíf,
evklúí statíf, ,
futreí kerríiaí statíf,
anter stataí statíf,
[kerrí statíf],
ammaí kerríiaí statíf,
diumpaís kerríiaís statíf,
liganakdíkei entraí [kerríiaí] statíf,
anafríss kerríiúís statíf,
maatúís kerríiúís statíf,
diúveí verehasiúí statíf,
diúveí [piíhiúí] regatureí statíf,
hereklúí kerríiúí statíf,
patanaí piístíaí statíf,
deívaí genetaí statíf;

assaí purasiaí
saahtúm tefúrúm alttreí
pútereípid akeneí / sakahíter;

fiuusasiaís az húrtúm
sakarater:
pernaí kerríiaí statíf,
ammaí kerríiaí statíf,
fluusaí kerríiaí statíf,
evklúí patereí statíf.

Faqja B:

aasas ekask eestínt / húrtúí:
vezkeí,
evklúí,
fuutreí,
anter stataí,
kerrí,
ammaí,
diumpaís,
liganakdíkeí entraí / kerríiaí,
anafríss,
maatúís,
diúveí verehasiú,
diúveí piíhiúí regatureí,
hereklúí kerriiúí,
patanaí piístíaí,
deívaí genetaí;

assaí purasiaí
saahtúm tefúrúm
alttreí pútereípid
akeneí;

húrz dekmanniúís staít.

Kandhaon 17.7.2009 09:42

1 bashkëngjitje
Bashkëngjitje 1854
http://www.omniglot.com/writing/olditalic.htm

Kandhaon 17.7.2009 10:31

sakarater: = për të flijuar

është e të njëjtës rrënjë me fjalën latine 'sacrum' (i shenjtë). Kuptimi origjinal është ruajtur në oskanishte, ndërsa tek romakët, ka marrë kuptimin i shenjtë se flijim do të thoshte shenjtërim.

Të gjitha këto fjalë rrjedhin nga shqipja "sakë" një sëpatë me bisht të shkurtër (me të cilën pritej flia), pastaj "sakicë" sëpatë e vogël me bisht të shkurtër, dhe më së shumti i afrohet fjala "sakat", ose "sakatoj", që në pamje të parë është pothuajse i njëjti veprim sikur "sakarater" e oskanishtes.


Ora në Shqipëri është 21:37.

Vargmal © 2001